Trang chủ thông báo tuyển sinh

thông báo tuyển sinh

Những thông báo tuyển sinh mới nhất của các trường đại học và các ngành học như: thạc sĩ kinh tế, thạc sĩ quản trị kinh doanh, giám đốc tài chính CFO đều được cập nhật nhanh nhất.

Tuyển sinh Thạc Sĩ Quản Lý công 2022

Trường Đại học Thành Đông thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ 2022 - chuyên ngành thạc sĩ Quản Lý Công

Đại học Đại Nam tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm...

Căn cứ Qui chế đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo...

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ trường Đại học...

TUYỂN SINH THẠC SĨ 2020 Trường Đại học Thành Đông thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020, cụ thể những...

Tuyển sinh chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại...

Căn cứ Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT- BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng...

Lịch khai giảng khóa học Giám đốc tài chính – CFO...

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH - CFO VIỆN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH AFC Địa chỉ Thời gian Hà Nội 04/01/2020 Đà Nẵng 04/01/2020 Tp. Hồ Chí Minh 05/01/2020 Mọi thông...

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Quản lý Kinh tế năm...

Đại học Trưng Vương thông báo tuyển sinh thạc sĩ Quản lý Kinh tế năm 2020 với những điều kiện và tiêu chí cụ...

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông chính quy năm...

THÔNG BÁO Tuyển sinh Đại học liên thông chính quy Đợt 1 – Năm 2019 Trường Đại học Lương Thế Vinh thông báo tuyển sinh đào...

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Kế toán 2020 Đại học...

THÔNG BÁO Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Kế toán năm 2020 Căn cứ Quyết định số 1283/QĐ-BGDĐT ngày 21/4/2016 của Bộ Giáo dục...

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ quản trị kinh doanh tháng...

THÔNG BÁO Tuyển sinh Thạc sĩ quản trị kinh doanh năm 2020 Căn cứ Quyết định số 1607/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2017 của Bộ Giáo dục & đào...

Chuẩn bị hồ sơ dự thi Thạc sĩ trường Đại học...

Đa phần những học viên đăng ký chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Lương Thế Vinh là những...

0942.974.500

ĐĂNG KÝ    Tỉnh thành phố