Thạc sĩ Tài chính Ngân Hàng là gì? Học những gì?

0
1483

Ngành Tài chính – Ngân hàng là một ngành được rất nhiều bạn hiên nay đang đăng ký theo học. Đây là ngành có tiềm năng phát triển mạnh, cũng như có được sự phát triển vượt bậc.  Đặc biệt nếu bạn học thạc sĩ Tài Chính Ngân Hàng bạn sẽ được thêm nhiều cơ hội hơn.

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu và cung cấp cho bạn những thông tin ngành này như: Thạc sĩ Tài Chính Ngân Hàng là gì? Học những gì? và cơ hội khi học Tài Chính Ngân Hàng Ngành Này để từ đó bạn xác định có nên chọn ngành này hay không?

Thạc sĩ tài chính ngân hàng
Lớp học thạc sĩ tài chính ngân hàng với nhiều học viên

Thạc sĩ tài chính ngân hàng là gì?

Thạc sĩ tài chính ngân hàng là một chương trinh đào tạo sau đại học. Khi kết thức chương trình học bạn được cung cấp bằng thạc sĩ hệ chính quy. Đây là một học vị trên cử nhân và sau học vĩ tiến sĩ với học vị này bạn sẽ có được nhiều sự lựa chọn và hướng đi cho bản thân mình. Khóa học thạc sĩ tài chính ngân hàng giúp bạn có được kỹ năng cho các nghề như phân tích tài chính, quản lý vốn đầu tư trong công ty. Thời gian học chương trình này từ 18 – 24 tháng tùy vào đối tượng trong đó 6 tháng là thời gian bạn làm luận văn.

Thạc sĩ tài chình ngân hàng học những gì?

Thạc sĩ tài chính ngân hàng
Học viên thảo luận theo nhóm nâng cao tinh thần đoàn kết

Với chương trình đào tạo thạc sĩ tài chính ngân hàng bạn sẽ được học các kiến thức, kỹ năng nâng cao về ngành tài chính như: Phân tích đầu tư, tài chính doanh nghiệp và quản lý tài chính hay kế toán quản lý. Học viên sẽ được học những môn học liên quan đến kinh tế tế tài chính và quản lý rủi ro tài chính theo các chủ để nâng để giúp học viên có được cái nhìn và tư duy tổng quan nhất về tài chính ngân hàng. Sau đây là những gì bạn sẽ học được.

Kiến thức học được

Chương trình thạc sĩ tài chính ngân hàng sẽ trang bị cho các học viên các kiến thức chuyên sâu về tài chính – ngân hàng. Kiến thức về hoạch đinh chính sách và chiến lược tài chính ngân hàng tại các hệ thống ngân hàng trong và ngoài nước. Có kiến thức về thẩm định tài chính các dự án kinh tế để có quyết định đúng đắn về vốn. Học viên có kiến thức và kỹ năng về xây dựng chiến lược kinh doanh của bản thân.

Thạc sĩ tại chính ngân hang
Học viên thảo luận nhóm về tài chính ngân hàng

Kỹ năng được học

Tham gia và chương trình học thạc sĩ tài chính ngân hàng ngoài việc nâng cao được kiến thức bạn cũng được nâng cao kỹ năng như kỹ năng phân tích, thẩm định, đánh giá về lĩnh vực tài chính ngân hàng. Học viên có được kỹ năng tự nghiên cứu, sáng tạo xử lý vấn đề một cách hợp lý. Ngoài ra học viên được trang bị và sử dụng thành thạo ngoại ngữ chuyên ngành và thành thạo tin học để phục vụ công việc của bạn.