Chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh trường Đại học Phương Đông

0
1528

Trường Đại học Phương Đông tính đến đã là 25 năm hình thành và phát triển, là ngôi trường ngoài công lập đầu tiên trong hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) của trường Phương Đông đang là địa chỉ đáng tin cậy. Chi tiết nội dung các môn học của chương trình MBA sẽ có ngay sau đây.

Trường Đại học Phương Đông
Trường Đại học Phương Đông

Nội dung chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Phương Đông

Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-ĐHPĐ-ĐT ngày 05/04/2018 của Hiệu trưởng trường ĐHDL Phương Đông về việc thay đổi môn thi tuyển, danh mục ngành và môn học/học phần học bổ sung kiến thức cho đối tượng tuyển sinh trình độ thạc sĩ Ngành Quản trị kinh doanh của trường ĐHDL Phương Đông.

Chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh
Chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh

Khi theo học khóa Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, bạn cần hoàn thành 45 tín/khóa học tính cả luận văn tốt nghiệp. Chi tiết cụ thể các môn học:

STT Mã số Học phần Số tín chỉ
Phần chữ Phần số   Từng học phần Theo hoạt động giờ tín chỉ
  Lý thuyết Thảo luận Tự nghiên cứu (x2)
I. KIẾN THỨC CHUNG 8 TÍN CHỈ
1 KDTH 6001 Triết học 2 15 15 60
2 KDNC 6002 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 15 15 60
3 KDTA 6003 Tiếng Anh 4 30 30 120
II. KIẾN THỨC CƠ SỞ VÀ CHUYÊN NGÀNH 29 TÍN CHỈ
Kiến thức cơ sở ngành 12 Tín chỉ
Môn bắt buộc 8 Tín chỉ
4 KDKH 6004 Kinh tế học quản lý 2 15 15 60
5 KDQT 6005 Lý thuyế quản trị hiên đại 2 15 15 60
6 KDTT 6006 Hệ thống thông tin và xử lý thông tị trong quản lý 2 15 15 60
7 KDCS 6007 Phân tích chính sách kinh tế – xã hội 2 15 15 60
Môn tự chọn (2 trong 8 học phần) 4 Tín chỉ
8 KDQL 6008 Vai trò lãnh đạo và thay đổi quản lý 2 15 15 60
9 KDNK 6009 Nền kinh tế tri thức và xu thế toàn cầu hóa 2 15 15 60
10 KDĐT 6010 Quản lý các hoạt động đầu tư 2 15 15 60
11 KDĐC 6011 Các thị trường và định chế tài chính 2 15 15 60
12 KDKC 6012 Kinh tế toàn cầu 2 15 15 60
13 KDTL 6013 Tâm lý học quản lý dành cho người lãnh đạo 2 15 15 60
14 KDVM 6014 Các công cụ quản lý kinh tế vĩ mô 2 15 15 60
15 KDPT 6015 ASEAN và sự phát triển 2 15 15 60
Kiến thức chuyên ngành 17 Tín chỉ
Môn bắt buộc 11 Tín chỉ
16 KDDA 6016 Quản lý dự án 3 30 15 90
17 KDHV 6017 Quản trị hành vi tổ chức 2 15 15 60
18 KDCL 6018 Quản trị chất lượng 2 15 15 60
19 KDKD 6019 Chiến lược kinh doanh 2 15 15 60
20 KDMA 6020 Quản trị marketing 2 15 15 60
Môn tự chọn (chọn 3 trong 11 học phần) 6 Tín chỉ
21 KDVH 6021 Văn hóa doanh nghiệp và Đạo đức kinh doanh 2 15 15 60
22 KDPL 6022 Phát luật thương mại quốc tế 2 15 15 60
23 KDDV 6023 Quản lý dịch vụ công cộng và các doanh nghiệp xã hội 2 15 15 60
24 KDKT 6024 Kế toán quản trị cho việc ra quyết định 2 15 15 60
25 KDKL 6025 Kinh tế lượng nâng cao 2 15 15 60
26 KDCN 6026 Quản lý và đổi mới công nghệ 2 15 15 60
27 KDGT 6027 Quản lý chuối cung ứng giá trị 2 15 15 60
28 KDCK 6028 Thị trường chứng khoán 2 15 15 60
29 KDMT 6029 Quản lý tài nguyên môi trường 2 15 15 60
30 KDCC 6030 Quan hệ công chúng 2 15 15 60
31 KDSH 6031 Quản trị thương hiệu và sở hữu trí tuệ 2 15 15 60
III. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 8 TÍN CHỈ
32 KDLV 6032 Luận văn tốt nghiệp 8
      TỔNG 45 TÍN CHỈ
Chương trình học sẽ áp dụng phương pháp case study thực tiễn
Chương trình học sẽ áp dụng phương pháp case study thực tiễn

Thời gian khóa học

Với khối lượng 45 tín chỉ cho 1 chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh thì học viên chỉ mất thực tế 18 tháng học trên lớp và còn lại sẽ là thời gian làm khóa luận văn tốt nghiệp.

Với tiêu chỉ dành nhiều hơn cho các đối tượng đang đi làm, vừa học vừa làm thì các lớp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh sẽ được giảng dạy vào 2 ngày cuối tuần thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.

>>>> Xem thêm: Tuyển sinh chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Phương Đông

Tư vấn miễn phí

Hotline: 0934.552.189