Những lưu ý khi đọc báo cáo tài chính bán niên

0
1507

Hiện nay vẫn tồn tại nhiều doanh nghiệp có xu hướng làm đẹp báo cáo tài chính để làm hài lòng cổ đông hoặc nhà đầu tư. Vậy nên để hiểu “sức khỏe” tài chính DN đằng sau những con số doanh thu, lợi nhuận đơn thuần, khi đọc BCTC, bạn cần lưu ý.

So sánh về lợi nhuận của DN

Khi đọc phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, bạn cần đưa ra được sự so sánh về lợi nhuận của DN trong 6 tháng đầu năm nay với cùng kỳ các năm trước. Qua đó bạn sẽ thấy có sự biến động hay không và đi tìm hiểu nguyên nhân của sự biến động đó.

doc-bao-cao-tai-chinh-ban-nien-2

Chú ý hàng tồn kho và nợ xấu

Khi đọc báo cáo tài chính, cổ đông/ nhà đầu tư cần chú ý đến số liệu hàng tồn kho và nợ. Đây là 2 khoản mục mang tính trọng yếu trên BCTC của DN. Có thể DN bán được hàng nhưng không thu được tiền, làm gia tăng nợ xấu. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng cần chú ý đến doanh thu và các khoản vay.

  • Nếu doanh thu ổn định hoặc tăng đều: chứng tỏ DN vẫn duy trì được thị phần của mình.
  • Quan tâm đến khoản vay và lãi suất vay của DN để so sánh với sự tăng giảm của doanh thu và nợ phải thu.

doc-bao-cao-tai-chinh-ban-nien-3

NĐT cần xem xét kỹ những trường hợp DN ghi nhận lãi

Nhiều trường hợp doanh nghiệp ghi nhận lãi, lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh âm. Điều này đồng nghĩa là DN bán được hàng, nhưng không thu được tiền, làm gia tăng nợ xấu.

DN tạo ra các khoản lãi ảo trong báo cáo tài chính

Doanh nghiệp có thể áp dụng nhiều thủ thuật khác nhau để tạo ra các khoản lãi ảo cho mình. Vì vậy, NĐT cần xem xét kỹ thuyết minh về chính sách kế toán; tìm hiểu nguyên nhân của việc thay đổi chính sách kế toán (nếu có) của DN đối với con số chi phí, lợi nhuận,…

doc-bao-cao-tai-chinh-ban-nien-1
DN tạo ra các khoản lãi ảo trong báo cáo tài chính

Độ uy tín của  công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính

Độ uy tín, kinh nghiệm và đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên thực hiện soát xét báo cáo tài chính rất quan trọng. Nếu có điều kiện, nhà đầu tư nên tìm hiểu về độ uy tín của họ trên thị trường. Nếu nhận diện được độ uy tín, nhà đầu tư cũng sẽ đánh giá được phần nào độ tin cậy của BCTC soát xét.

Tốt nhất, hãy cung cấp cho cổ đông, NĐT một bản báo cáo tài chính bán niên sau soát xét chính xác, trung thực. Đồng thời các DN niêm yết nên ký hợp đồng kiểm toán nhiều năm liền với một công ty kiểm toán. Việc này rất có ích cho DN vì chính công ty kiểm toán sẽ là người tư vấn chính xác và kịp thời nhất cho doanh nghiệp.