Trang chủ Hoạt động triển khai

Hoạt động triển khai

Chuyên mục là nơi cung cấp những hoạt động triển khai của các chương trình thạc sĩ như: Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Thạc sĩ quản lý kinh tế, Thạc sĩ kế toán và các khóa học ngắn hạn của Viện Quản trị Tài chính AFC.

Tuyển sinh Thạc Sĩ Quản Lý công 2022

Trường Đại học Thành Đông thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ 2022 - chuyên ngành thạc sĩ Quản Lý Công

Những lưu ý khi đọc báo cáo tài chính bán niên

Hiện nay vẫn tồn tại nhiều doanh nghiệp có xu hướng làm đẹp báo cáo tài chính để làm hài lòng cổ đông hoặc...

Cùng lớp Thạc sĩ quản lý kinh tế nâng cao kỹ...

Ngày 2/11 vừa qua, dưới sự giảng dạy tận tình của TS. Mai Đình Lâm, học viên lớp Thạc sĩ quản lý kinh tế...

Khám phá giờ học của lớp Thạc sĩ quản lý kinh...

Vào ngày 2/11/2019 vừa qua, TS. Trần Việt Thảo đã mang đến những kiến thức cơ sở ngành quan trọng trong học phần Kinh...

Nghiên cứu Kinh tế phát triển cùng lớp Thạc sĩ quản...

Kinh tế phát triển là môn khoa học nghiên cứu và thực hành các vấn đề của kinh tế học trong điều kiện của...

Tìm hiểu môn Quản trị dự án cùng TS. Nguyễn Văn...

Ngày 19/10 vừa qua, lớp Thạc sĩ quản trị kinh doanh của trường Đại học Lương Thế Vinh đã có những giờ tìm hiểu...

Tìm hiểu môn kinh tế quốc tế với lớp Thạc sĩ...

Ngày 05/10 vừa qua, lớp Thạc sĩ quản lý kinh tế trường Đại học Trưng Vương đã có những giờ tìm hiểu học phần...

Lớp Thạc sĩ quản lý kinh tế học gì trong môn...

Ngày 05/10, lớp Thạc sĩ quản lý kinh tế tìm hiểu học phần Kinh tế vĩ mô cùng TS. Lê Kiên Cường. Học phần...

Cùng lớp Thạc sĩ kế toán tìm hiểu học phần Khoa...

Trong 2 ngày 21-22/9, học viên lớp Thạc sĩ Kế toán trường Đại học Công nghệ Đông Á đã tìm hiểu học phần Khoa...

Song hành với học viên lớp CFO trong module quản trị...

Trong ngày 14/9 vừa qua, học viên lớp Giám đốc tài chính K40 tại Hà Nội tiếp tục khóa học CFO với module quản...

0942.974.500

ĐĂNG KÝ    Tỉnh thành phố