Doanh thu thuần là gì? Tính doanh thu thuần bằng cách nào?

0
1758

Khi nhắc đến kinh doanh thì chắc chúng ta sẽ nhớ để ngay doanh thu – chi phí – lợi nhuận. Và một định nghĩa bạn cần nắm rõ trong mục doanh thu chính là doanh thu thuần. Vậy là nhà kinh doanh bạn hiểu thế nào về doanh thu thuần, cách hiểu của bạn có nằm 1 trong các định nghĩa sau đây hay không?

Doanh thu thuần là gì?
Doanh thu thuần là gì?

Doanh thu thuần là gì?

Có khá nhiều cách định nghĩa về doanh thu thuần, sau đây là tổng hợp định nghĩa về doanh thu thuần:

  • Là doanh thu được sau quá trình bán hàng đã trừ đi thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu (nếu có trong hoá đơn).
  • Là khoản doanh thu bán hàng sau khi đã trừ các khoản giảm trừ doanh thu như: các loại thuế, giảm giá hàng bán, các khoản chiết khấu thương mại, doanh thu hàng bán bị trả lại.
  • Là doanh thu trước thuế thu nhập doanh nghiệp.
  • Là doanh thu từ bán hàng, cung cấp hàng hóa dịch vụ đơn thuần.
  • Là số chênh lệch giữa doanh thu bán hàng với các khoản giảm trừ doanh thu.
Doanh thu thuần là gì?
Biểu đồ doanh thu thuần của Vinamilk

Có rất nhiều người thường nhầm lẫn doanh thu thuần với tỷ suất lợi nhuận về mặt khái niệm chúng không có quá nhiều điểm khác nhau. Nhưng bản chất lợi nhuận trước thuế bằng doanh thu thuần trừ đi các chi phí vốn, sản xuất, chi phí bán hàng,… và lợi nhuận sau thuế bằng lợi nhuận trước thuế trừ đi thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp vào ngân sách nhà nước trong kỳ.

Với công thức lợi nhuận này, nếu tỷ số lợi nhuận >0 tức là doanh nghiệp bắt đầu có lãi. Ngược lại, nếu tỷ số <0, doanh nghiệp lỗ và đứng trước nguy cơ phá sản đòi hỏi chủ doanh nghiệp phải kịp thời ra phương hướng, chiến lược mới để cải thiện hoạt động kinh doanh.

Doanh thu và doanh thu thuần khác nhau điểm gì?

Doanh thu là toàn bộ giá trị thực hiện được bởi hoạt động bán hàng hóa, sản phẩm, cung cấp dịch vụ nhân với đơn giá từng sản phẩm và cộng các khoản thu khác.

Trong khi đó doanh thu thuần là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trừ cho các khoản doanh thu khác là thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu…

Tính doanh thu thuần bằng cách nào?

Theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC của nhà nước thì doanh thu thuần được tính theo công thức:

Doanh thu thuần = doanh thu tổng thể của doanh nghiệp – đi chiết khấu bán hàng – tiếp hàng bán bị trả lại – giảm giá hàng bán – thuế gián thu.

Tổng doanh thu hay là toàn bộ số tiền thuộc hóa đơn bán hàng và hợp đồng cung cấp lao vụ bao gồm doanh thu triết khấu, hóa đơn hàng trả lại và hàng giám giá cho khách chưa được ghi trong hóa đơn.

Việc kinh doanh trong thị trường kinh tế hội nhập ngày càng có nhiều cơ hội và thách thử đi kèm với nó cũng là những rủi ro mà chủ doanh nghiệp phải có kiến thức cơ bản về kinh tế. Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn có thêm những định nghĩa mới về doanh thu thuần và cách tính chỉ số này để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của bạn.

>>> Xem thêm: Chương trình Giám đốc điều hành tiết kiệm thời gian, hiệu quả cao tại Hà Nội.