Giới thiệu trường Đại học Phương Đông

0
1198

Đại học Phương Đông được thành lập vào năm 1994, là một trong những trường đại học dân lập đầu tiên trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Khóa đầu tiên được khai giảng ngày 24/10/1994, đây cũng là ngày được lấy làm ngày truyền thống của trường Đại học Phương Đông.

Đại học Phương Đông
Đại học Phương Đông

Đại học Phương Đông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chịu sự quản lí Nhà nước về giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan quản lý giáo dục theo sự phân công, phân cấp của Chính phủ; đồng thời chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất của trường do một tập thể các giáo viên, nhà khoa học, nhà đầu tư cũng góp công sức, kinh phí và cơ sở vật chất ban đầu thành lập trường.

Trường có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản và tự chủ trong khuôn khổ pháp luật về tổ chức bộ máy, tuyển dụng lao động và tài chính; bình đẳng với các trường đại học khác về nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ và quyền lợi của giảng viên, cán bộ, nhân viên, học sinh, sinh viên trong việc thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo và các quy định liên quan đến tuyển sinh, dạy và học, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng chứng chỉ; được hưởng các chính sách ưu đãi đối với các cơ sở giáo dục – đào tạo theo quy định của Chính phủ.

Cơ sở vật chất hiện đại
Cơ sở vật chất hiện đại

Mục tiêu

Mục tiêu quy hoạch xây dựng và phát triển ĐH Phương Đông đến năm 2020 được đề ra là xây dựng Nhà trường thành một cơ sở đào tạo đại học hoàn chỉnh với quy mô khoảng 15.000 sinh viên, ngang tầm với các trường đại học hàng đầu quốc gia, tiếp cận trình độ khu vực và thế giới.

Thế mạnh của trường Đại học Phương Đông

Đại học Phương Đông thể hiện ở tính tự lập và khả năng phát huy nội lực trong việc xây dựng chương trình đào tạo; đội ngũ cán bộ, giảng viên; phát triển cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của nhà trường.

Nhà trường tổ chức hoạt động đào tạo không sao chép mà sáng tạo, không dập khuôn bắt chước mà luôn tìm hướng đi mới, chất lượng đào tạo là cốt lõi hoạt động, chú trọng tới khả năng thực hành, thích ứng nhu cầu xã hội của người học.

Sinh viên trường Đại học Phương Đông
Sinh viên trường Đại học Phương Đông

Công cuộc đổi mới mang đến cho đất nước những chuyển biến tích cực, kinh tế thị trường phát triển, xã hội đòi hỏi sinh viên ra trường phải có khả năng đáp ứng những tiêu chuẩn hết sức khắt khe về trình độ, năng lực tiếp thu tiến bộ khoa học, công nghệ mới. Để thành công trong thời đại kinh tế hội nhập chính là nền tảng kiến thức đa dạng.

Tìm lối đi khác, đi trước về chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội ngày càng cao, Đại học Phương Đông quan cho rằng: Chất lượng đào tạo trước hết phải thể hiện ở năng lực hoạt động (thích nghi nhanh với thực tế và sáng tạo trong tư duy) của sinh viên ra trường. Muốn đạt được mục tiêu đó, chương trình đào tạo phải trang bị cho sinh viên những modun kiến thức có hàm lượng thông tin cao và phương pháp luận tiên tiến. Khối lượng kiến thức được trang bị phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động.

Ngoài ra, sinh viên còn phải được trang bị những công cụ sắc bén và hiệu quả khác nhằm phát huy tối đa tiềm năng trí tuệ khi tác nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh sau khi tốt nghiệp ra trường.