Nội dung chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh trường ĐH Lương Thế Vinh

0
2242

Trường Đại học Lương Thế Vinh được hình thành và phát triển 15 năm và có 4 năm kinh nghiệm đào tạo hệ cao học theo hình thức chính quy. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) của trường đang là địa chỉ đáng tin cậy. Chi tiết nội dung các môn học của chương trình MBA sẽ có ngay sau đây.

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh trường đại học Lương Thế Vinh
Trường Đại học Lương Thế Vinh

Nội dung chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Lương Thế Vinh

Căn cứ vào Thông tư 15/2014/TT-BGD&ĐT ban hành Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cấu trúc chung cho các chương trình Thạc sĩ sẽ có: Kiến thức chung, kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên ngành và cuối cùng là luận văn tốt nghiệp. Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của trường Đại học Lương Thế Vinh cũng được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT.

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh trường đại học Lương Thế Vinh
Lớp học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh trường Đại học Lương Thế Vinh

Khi theo học khóa Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, bạn cần hoàn thành 48 tín/khóa học tính cả luận văn tốt nghiệp. Chi tiết cụ thể các môn học:

STT Mã số học phần Tên học phần Khối lượng (tín chỉ)
Phần chữ Phần số Tổng số LT TH,TN,TL
  KHỐI KIẾN THỨC CHUNG 5 3 2
1 QTTH 501 Triết học 3 2 1
2 QTPP 502 Phương pháp NCKH kinh tế 2 1 1
  KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ 19 11 10
  Các học phần bắt buộc 13 7 6
3 QTKT 511 Kinh tế học quản lý 3 2 1
4 QTCL 512 Quản trị chiến lược 2 1 1
5 QTNL 513 Quản trị nguồn nhân lực 2 1 1
6 QTTC 514 Quản trị tài chính 2 1 1
7 QTKT 515 Kế toán quản trị 2 1 1
8 QTMA 516 Quản trị Marketing 2 1 1
  Các học phần tự chọn  (3 học phần) 6 3 3
9 QTĐL 520 Phân tích định lượng trong kinh doanh 2 1 1
10 QTTK 521 Thống kê kinh doanh 2 1 1
11 QTQT 523 Kinh doanh quốc tế 2 1 1
12 QTLS 524 Quản trị Logistic 2 1 1
13 QTTM 525 Quản trị kinh doanh thương mại 2 1 1
14 QTLU 526 Luật kinh doanh 2 1 1
  KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 11 6 5
  Các học phần bắt buộc 5 3 2
15 QTSX 531 Quản trị sản xuất 3 2 1
16 QTCL 532 Quản trị chất lượng 2 1 1
  Các học phần tự chọn (3 học phần) 6 3 3
17 QTDA 541 Quản trị dự án 2 1 1
18 QTCF 542 Hành vi tổ chức 2 1 1
19 QTTT 543 Hệ thống thông tin quản trị 2 1 1
20 QTVH 544 Văn hoá doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh 2 1 1
21 QTCH 545 Quản trị chuỗi giá trị 2 1 1
22 QTRR 546 Quản trị rủi ro và thay đổi 2 1 1
MBA 907 LUẬN VĂN THẠC SĨ 10    10
Tổng 45

Thời gian khóa học

Với khối lượng 45 tín chỉ cho 1 khóa học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh thì học viên chỉ mất thực tế 18 tháng học trên lớp và còn lại sẽ là thời gian làm khóa luận văn tốt nghiệp.

Với tiêu chỉ dành nhiều hơn cho các đối tượng đang đi làm, vừa học vừa làm thì khóa học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh sẽ được giảng dạy vào 2 ngày cuối tuần thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.

Bạn có quan tâm: Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh trường Đại học Lương Thế Vinh

Văn phòng tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh:

Hotline: 0942.974.500