Chương trình cao học Luật kinh tế trường Đại học Thành Đông

0
1204

Chương trình cao học Luật kinh tế nhằm nâng cao những kiến thức pháp lí, kiến thức lý luận và thực tiễn và các kỹ năng cần thiết để học viên có thể trở thành chuyên gia trong lĩnh vực luật kinh tế. Chi tiết khung chương trình cao học Luật kinh tế trường Đại học Thành Đông.

Luật kinh tế trường Đại học Thành Đông
Luật kinh tế trường Đại học Thành Đông

Khung chương trình cao học Luật kinh tế

Trong 2 năm học cao học Luật kinh tế, học viên cần hoàn thành tổng cộng là 60 tín chỉ. Chi tiết khung chương trình đào tạo như sau:

TT Mã học phần Tên học phần Số

tín chỉ

Học kỳ
I Kiến thức chung (bắt buộc) 9
1 LKT 8001 Triết học 4 (2/2) I
2 LKT 8002 Tiếng Anh 5(3/2) III/IV
II Kiến thức cơ sở ngành
Bắt buộc 12
3 LKT 8003 Phương pháp phân tích luật và tư duy pháp lý hiện đại 3(2/1)  

I

4 LKT 8004 Áp dụng luật doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập 3(2/1) I
5 LKT 8005 Pháp luật về hợp đồng lao động trong hoạt động kinh doanh 3(2/1) I
6 LKT 8006 Áp dụng luật thương mại quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hoá 3(2/1) II
Tự chọn 6/18
7 LKT8007 Áp dụng luật tài sản trong kinh doanh 3(2/1) I
8 LKT8008 Pháp luật ngân hàng và chứng khoán 3(2/1)
9 LKT 8009 Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh 3(2/1) II
10 LKT 8010 Pháp luật về sở hữu trí tuệ 3(2/1)
11 LKT 8011 Pháp luật thuế quốc tế 3(2/1)
12 LKT 8012 Kinh doanh quốc tế 3(2/1)
III Kiến thức chuyên ngành 21  
Bắt buộc 9  
13 LKT 8013 Luật lao động và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) 3(2/1) II
14 LKT 8014 Pháp luật phá sản trong bối cảnh toàn cầu 3(2/1) III
15 LKT 8015 Quản trị thay đổi 3(2/1) III
Tự chọn 12/18
16 LKT 8016 Áp dụng pháp luật đầu tư và kinh doanh BĐS 3(2/1) II
17 LKT 8017 Áp dụng pháp luật cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu 3(2/1) II
18 LKT 8018 Tội phạm kinh tế 3(2/1) III
19 LKT 8019 Áp dụng pháp luật về ngân hang trong kinh doanh 3(2/1)
20 LKT 8020 WTO và các cam kết quốc tế 3(2/1) III
21 LKT 8021 Quản trị rủi ro nâng cao 3(2/1)
IV LKT8022 Luận văn tốt nghiệp 12 IV
Tổng cộng 60
Chương trình cao học luật kinh tế áp dụng phương pháp Casestudy
Chương trình cao học luật kinh tế áp dụng phương pháp Casestudy

Kỳ thi thạc sĩ luật kinh tế gồm những môn gì?

Thi tuyển 03 môn

  • Môn cơ sở: Lý luận nhà nước và pháp luật
  • Môn chuyên ngành: Luật Thương mại
  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh

* Trường hợp miễn thi ngoại ngữ: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thí sinh có năng lực ngoại ngữ đúng với yêu cầu thi môn ngoại ngữ của Nhà trường thuộc một trong các trường hợp sau đây được miễn thi môn ngoại ngữ:

  • Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
  • Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;
  • Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;
  • Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ được quy định như sau: trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận.
Học viên được ôn tập cung cố kiến thức trước kỳ thi
Học viên được ôn tập cung cố kiến thức trước kỳ thi

Chi tiết xem tại:

Liên hệ ngay để nhận tư vấn về chương trình thạc sĩ quản lý đất đai

Hotline: 0934 552 189