Lớp Thạc sĩ quản lý kinh tế học gì tuần qua?

0
152

Vào ngày 07/09/2019 vừa qua, TS. Lê Kiên Cường đã mang đến những kiến thức chung nhưng với một nhà quản lý thì lại rất quan trọng trong học phần Kinh tế vi mô tới lớp Thạc sĩ quản lý kinh tế. Cùng caohockinhte.edu.vn tìm hiểu buổi học thú vị này.

Học viên lớp thạc sĩ quản lý kinh tế học gì?
Học viên lớp thạc sĩ quản lý kinh tế học gì?

Mục tiêu học phần Kinh tế vi mô

Kiến thức: Cung cấp cho học viên các kiến thức (nâng cao) về kinh tế vi mô; liên quan đến quy luật cung cầu, sự vận hành của thị trường, cấu trúc thị trường và các vấn đề về hoạt động của doanh nghiệp.

Yêu cầu về tư duy: Giúp cho học viên có được khả năng phân tích, lập luận, logic để giải quyết các vấn đề kinh tế vi mô.

Kinh tế vi mô là một học phần rất quan trọng
Kinh tế vi mô là một học phần rất quan trọng

Nội dung học phần

Chuyên đề 1: Giới thiệu môn học – Các lực lượng cung cầu thị trường

 • Giới thiệu môn học – Mục tiêu Môn học – Nội dung môn học – Tài liệu học tập – Hình thức đánh giá
 • Các lực lượng cung cầu thị trường (nâng cao)
 • Sự kết hợp của cung và cầu (nâng cao)

Chuyên đề 2: Cung cầu và chính sách của Chính phủ

 • Kiểm soát giá
 • Thuế
 • Tác động của việc Kiểm soát giá và Thuế

Chuyên đề 3: Người tiêu dùng, Nhà sản xuất và Hiệu quả của thị trường

 • Thặng dư tiêu dùng
 • Thặng dư sản xuất
 • Hiệu quả thị trường

Chuyên đề 4: Thị trường cạnh tranh – Thị trường độc quyền

 • Thị trường cạnh tranh
 • Thị trường độc quyền
 • Chính sách của chính phủ đối với doanh nghiệp độc quyền
Học viên vẫn rất chăm chỉ học tập
Học viên vẫn rất chăm chỉ học tập

Kinh tế học vi mô là một bộ phận của kinh tế học chuyên nghiên cứu và phân tích các hành vi của các tác nhân trong nền kinh tế: người tiêu dùng, doanh nghiệp và Chính phủ.

Nếu bạn quan tâm chương trình đào tạo thạc sĩ quản lý kinh tế vui lòng liên hệ đến:

Tư vấn miễn phí

Hotline: 0934.552.189